Path to the State Meet: Peyton Artz (Douglas Freeman)