Top 2 Results

3.05 mile course

Boys Teams
1. Midlothian 36 Pts
2. Douglas Freeman 71 Pts

Boys Individuals
1. Austin Smith (Midlothian) 15:50.3
2. Anthony D\'Amato (Midlothian) 16:08.1

Girls Teams
1.  Douglas Freeman 40 Pts
2. Thomas Jefferson/Gov. School 56 Pts

Girls Individuals
1. Kerin Lanyi (Thomas Jefferson) 18:39.1
2. Jeannie Addison (Thomas Jefferson) 18:39.1