12:37
Boys B Varsity 5K
Sep 17, 2019
14:14
Girls B Varsity 5K
Sep 17, 2019
04:24
High School Boys' 1k, Finals 6
Feb 02, 2019
01:36
High School Boys' 500m, Finals 4
Dec 14, 2018