01:05:13
Division 1 Boys' 5k
Nov 07, 2019
12:37
Boys B Varsity 5K
Sep 17, 2019
14:14
Girls B Varsity 5K
Sep 17, 2019
20:20
Boys Varsity 'A' Race
Aug 31, 2019
03:48
High School Boys' 800m Division 1, Finals 1
May 18, 2019
07:10
Varsity B Boys
Oct 06, 2018