01:05:13
Division 1 Boys' 5k
Nov 07, 2019
12:37
Boys B Varsity 5K
Sep 17, 2019
14:14
Girls B Varsity 5K
Sep 17, 2019